Ana Sayfa » Çocuk ve Ergen Terapisi » Çocuk İstismarı ve İhmali

Çocuklarda İstismar ve İhmal

Çocuk istismarı dediğimizde;

 • Fiziksel istismar
 • Duygusal istismar
 • Cinsel istismar
 • Ekonomik istismar

Olmak üzere dört başlıktan bahsetmemiz gerekiyor.

Fiziksel İstismar: Bir çocuğun gelişiminde ve işlevlerinde sürekli bozukluklara ve yaralanmalara neden olan, çocuğa acı veren, kaza dışı meydana gelen çocuğa yönelik şiddete denir.

Cinsel İstismar: Bir çocuğun bir yetişkin tarafından ya da kendisinden en az 5 yaş büyük bir çocuk tarafından cinsel haz amaçlı kullanılmasıdır.

Duygusal İstismar: Bir çocuğun ebeveyni tarafından, bakım veren ya da eğitim aldığı kişi tarafından devamlı olarak aşağılayıcı tutum ve sözlere maruz kalması, korkutulması, tehdit edilmesi, yaşına ve gelişimine uygun olmayan beklentiler içinde olunması, çocuğa gelişimsel olarak uygun ve destekleyici bir ortamın sağlanamamasıdır.

Neler duygusal istismara girer?

 • Aşırı katı ve sıkı otoriter tutumlar
 • Aşırı koruyucu tutumlarla çocuğun gelişiminin engellenmesi
 • Çocuğun sosyal ilişkilerini geliştirmede aşırı kısıtlama
 • Aşırı eleştiri
 • Yaşından fazla sorumluluk vermek
 • Aşırı ilgisizlik

Çocuk İhmali Nedir?

Çocuk ihmali ailenin, kurumların ya da toplumun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaması olarak tanımlanabilir.

Neler Çocuk İhmaline Girer?

 • Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının yok sayılması, karşılanmaması
 • Çocuğun fiziksel sağlık, beslenme, giyim ve hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması
 • Çocuğun gelişimsel ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaması
 • Bir çocuk için istismara ve ihmale maruz kalmak travmatik bir süreçtir.

İstismara uğrayan çocuklarda;

 • İçe kapanma
 • Öfke nöbetleri
 • Alt ıslatma problemleri
 • Kaygı bozuklukları
 • Arkadaş uyum problemleri
 • Akademik başarı da ciddi düşüşler gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz.

Çocuğun bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması için psikoterapi desteği gerekir. Psikoterapi de yeniden kurulan güven ilişkisi çocuk için önemli adımlardan biridir. Çünkü istimara ve ihmale uğrayan çocuklarda en temelde güven zinciri kırılır, çevresine karşı daha güvensiz ve korku dolu gözlerle bakarlar. İstismara ve ihmale uğramış bir çocukla psikoterapi de bu sürecin yaşattığı örselenme oyun yöntemiyle, psikodrama gibi dışavurumcu yöntemlerle, emdr (göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme) yöntemiyle çalışılır, çocuğun kaynakları güçlendirilerek yaşamına adaptif bir şekilde devam etmesi, sosyal becerilerinin güçlenmesi yönünde desteklenir.

Şişli- Mecidiyeköy de bulunan psikolojik danışmanlık merkezimizde çocuk ve ergen psikologlarımız çocuk ve gençlerle bu travmalarıyla baş etmeleri için emdr, oyun terapisi, psikodrama yöntemleri ile çalışmakta, ailelerine bu süreçte çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğiyle ilgili psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.