Ana Sayfa » Çocuk ve Ergen Terapisi » Ergenlik Dönemi Problemleri

Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar

Ergenlik dönemi ailelerin çocuklarının gelişimleri sırasında en zorlandığı dönemlerden biridir. Ergenlik dönemini çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlayabiliriz. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olması sebebiyle ergen bu dönemde ne çocuktur ne de yetişkindir, bu iki dönem arasındaki geçiş ergen için sancılıdır. Ergen için yoğun bedensel ve hormonal değişimlerin yanında, kimlik karmaşasının yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde ergen kendisinin kim olduğunu sorgulamaya başlar, bireyselleşme çabaları yoğundur. Daha öncesinde ailenin verdiği kuralları uyan çocuk, ergenlik dönemi ile birlikte kurallara karşı gelmeye başlar. Aile içinde çatışmalar artar. Aileler için de çocukların bu dönemlerindeki değişimlerini anlamak ve bu dönemde yaşanan krizlerle baş etmek zorlayıcı olabilmektedir.

Ergenlik dönemindeki problemlerle şişlideki psikolojik danışmanlık merkezimizdeki çocuk ve ergen psikologlarımız ergenin ihtiyacı doğrultusunda uygun psikoterapi yöntemiyle terapi sürecini yürütmektedirler.

Ergenlik dönemi problemlerine yönelik psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz

 

  • Ergenlik döneminde kimlik karmaşası
  • Ergenlik döneminde ebeveynlerle yaşanan çatışmalar
  • Ergenlik dönemi kaygıları
  • Sınav kaygısı
  • Özgüven problemler
  • Geleceğe yönelik hedef belirleme