Ana Sayfa » Zeka ve Gelişim Testleri » Nöropsikolojik Testler

Nöropsikolojik Testler

Nöropsikolojik Muayene Nedir?

Nöropsikolojik muayene, zihinsel ve/veya davranışsal yakınmalarla gelen hastaların mevcut durumlarını değerlendirmek amacı ile yapılır. En temelde amaç beyin-davranış ilişkisini araştırmaktır. Hastanın yakındığı zihinselve/veya davranışsal güçlüklerin altında yatan beyin mekanizmaları uygulanan nöropsikolojik testler ile araştırılır. Davranışsal yakınmalar hasta ya da yakınları tarafından dile getirilen problemleri içerir. Motivasyon düzeyi, duygudurum, afekt, içgörü ve sosyal uygunluk hastanın başlıca değerlendirilen davranışsal becerileridir. Mental muayenede ise hastanın dikkat, yürütücü işlevler, dil, görsel mekânsal işlevler ve bellek becerileri uygulanan testler aracılığı ile değerlendirilir. Muayenenin sonunda hastanın ön planda ve ikincil düzeyde bozulan zihinsel işlevleri ile korunan alanların belirtildiği bir kognitif profil ortaya koyulur. Yapılacak muayene hastanın zihinsel ve davranışsal yakınmalarına göre değişmekle birlikte asgari düzeyde 1,5 saat sürmektedir.

Nöropsikolojik değerlendirmenin gerekli olduğu durumlar şu şekilde sıralanabilir;

• Ayırt edici tanının belirlenmesi

• Kabaca lezyon lokalizasyonu

• Ameliyat öncesi ve sonrası mental durumun takibi

• Tanısı kesinleşen nörolojik ya da psikiyatrik hastalığın seyrinin takibi

• Hastanın bakımı ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik rehabilitasyon planlanması

• Yasal konulara dair (hastanın cezai ehliyetinin sorgulanması, iş görebilir olup olmayışı) bilgi

 

Nöropsikolojik muayene öncesi yapılması gereken hazırlıklar nelerdir?

• Hasta gece uykusunu almış ve dinlenmiş olmalı,

• Uygulama yaklaşık olarak 1,5 saat süreceği için hasta tok olmalı,

• Eğer yakın gözlüğü ve/veya işitme cihazı kullanımı varsa, muayeneye gelirken mutlaka yanınızda olmalı,

• Eğer daha önce nöropsikolojik değerlendirme yapılmışsa raporların yanınızda bulunması faydalı olacaktır.

Şişli - mecidiyeköyde bulunan psikolojik danışmanlık merkezimizde Nöropsikolog Seda Büker tarafından nöropsikolojik test uygulanmaktadır.