Oyun Terapisi

         Oyunun Önemi 

 Çocuklar çoğu zaman duygu, düşünce ve yaşantılarını sözel yollarla yetişkinler kadar iyi anlatamayabilirler. Oyun ise onlara tüm bunları sembolik yollardan anlatabilecekleri bir araç sağlar. Sözel yollarla direkt olarak ifade edilmesi güç duygu ve düşünceler, çocuğun seçtiği oyuncaklar üzerinden çok daha rahat bir biçimde oyuna yansıtılabilir.

Oyun, çocuğun içsel dünyasına yeni bir form kazandırır. Duygusal olarak anlamlı ve önemli yaşantılar oyun yoluyla yeniden işlenir. Çocuklar oyun yoluyla öğrenir; gerçek hayatta çocuk için baş edilemez olan olaylar, oyun sırasında üstesinden gelinebilir bir hal alır; çünkü burada oyunun hakimi çocuktur, bu sefer olaylara kendisi yön verebilir, onunla nasıl başa çıkacağını öğrenme fırsatı yakalar.

Her oyun o çocuğa özeldir; onun kişiliğine, içsel kaynaklarına ve geçmişine dair parçalar taşır. Çocuklar da oyun sırasında bu bireysel parçalarla tekrar tekrar temasa geçer ve bize bu parçaları yansıtırlar.

Terapide Oyunu Kullanmak

Oyun terapisi oyunun bu iyileştirici gücünü kullanmakla birlikte alışılmış oyundan farklıdır. Oyun terapisinde oyuna, oyundaki karakterlere veya oyunun nasıl oynanacağına çocuk karar verir; terapist ise öğretici veya yönlendirici olmadan çocuğu izler. Odadaki tek kural çocuğun kendisine, terapiste ve odadaki eşyalara zarar vermemesidir. Terapist tüm bunları dikkatlice takip eder ve çocuğun gelişimsel düzeyini, kendine has geçmişinin getirdiklerini dikkate alarak terapötik ve destekleyici yorumlarda bulunur. Çocuklar, terapi sırasında anlaşılmış, kabul edilmiş ve güvende hissetmeye başladıkça oyunla veya diğer yollarla iç dünyasından ve yaşantılarından daha fazla parçayı terapistle paylaşmaya başlarlar. Tüm bunlar çocuğa bir tür rahatlama vermenin yanı sıra, her türlü özelliği ile kabul edildiği ve kendi kararlarını özgürce verebildiği hissini yaşatır.

Çocuklar içinde güvende hissettikleri oyun terapisi odasında, yaşadıkları duygusal, sosyal, davranışsal sorunlarla yüzleşme fırsatı bulurlar; bu sorunlar terapi süresince yeniden keşfedilir, bunlara terapistin de yorumlarıyla yeni ve yaratıcı çözüm yollarıbulunur, çocuk kendini bu sorunlara karşı daha güçlü ve yeterli görmeye başladıkça bu başa çıkma mekanizmalarını gerçek hayatına da uygulamaya başlar.

Oyun terapisi nasıl durumlarda kullanılır?

Oyun terapisi genellikle 3-12 yaş arası çocuklarla yapılan terapi ve danışmanlık çalışmaları sırasında kullanılır. Oyun terapisinin, yaşamdaki stres faktörlerine (kayıp ve yas, boşanma, travma gibi) bağlı olarak gelişen birçok sosyal, duygusal, davranışsal problemler yaşayan çocuklar ve/veya kaygı, öfke problemleri, dikkat dağınıklığı,hiperaktivite, ebeveyn-çocuk ilişkisinde zorlanmalar, ayrılık kaygısı ile çalışırken kullanılan etkin bir yöntem olduğu bilinmektedir (Landreth, 2002).

Oyun Terapisi çocuklara ne sağlar?

• Çocukların kendi davranışlarının sorumluluklarını almalarına ve bunlara yapıcı çözüm yolları bulmalarına,

• Duygularını ifade etme becerilerini geliştirmelerine, farklı düşünce ve duygulara saygı duymalarına,

• Aile içinde veya arkadaş ilişkilerinde yeni sosyal ve ilişkisel beceriler kazanmalarına yardımcı olur.

Oyun terapisi seansları oyun odasında terapist ve çocuk ile yapılır, bu görüşmeler genellikle 45 dk-1 saat sürmektedir. Seanslar haftada bir kez, aynı gün ve aynı saatte yapılır. Terapist, danışan ve aileyi ilk önce değerlendirme seansına alarak danışanın ayrıntılı gelişimsel tarihçesini alır, başvuru problemine dair ayrıntılı olarak aileden bilgi edinir. Terapist, çocuğun ihtiyaçları ve başvuru şikayetine göre bir tedavi planı oluşturur. Ebeveynler ile düzenli aralıklarda görüşerek onları var olan sorunun kaynağı, çözümleri ve terapi süreci üzerine birlikte düşünmeye teşvik eder.

Terapinin etkinliği çok büyük ölçüde ebeveynlerin çocuğun terapi sürecine aktif olarak katılmalarına, seansların düzenli olarak gerçekleşmesine ve doğru müdahalelerin yapılmasına bağlıdır.

 

Uzman Psikolog Deniz Şentürk

                                                                                                                  Oyun Terapisti