Ana Sayfa » Bireysel Terapi » Travmalar

Travmalar

Travma Nedir?

Travma, kişinin yaşamında ani bir şekilde meydana gelen, kişinin bedensel ve ruhsal varlığına tehdit oluşturan, ağır ve örseleyici olaylardır. Kişinin örseleyici bir olayı birebir yaşamadan tanıklık etmesi de kişi de aynı travmatik etkiyi yaratabilmektedir.

Travma Yaratan Durumlardan Bazıları;

• Doğal afetler

• Sözel, duygusal, fiziksel şiddet

• Cinsel istismar

• Fiziksel istismar

• Duygusal istismar ve ihmal

• Kayıplar (maddi, manevi kayıplar)

• Boşanma

Kişilerde yaşanan travmalara 2 şekilde bakılmalıdır.

1. Akut Stres Bozukluğu: Kişinin yaşamında yaşadığı bir travma sonrasında ortaya çıkan 2-3 gün ile 3-4 hafta arasında süren yoğun duygulanımlarla devam eden bir şok dönemidir. Kişi çok ağır bir süreç geçirmediği sürece bu dönemde psikoterapötik bir müdahale de bulunulmaz.

 

2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

Travma sonrası stres bozukluğu örseleyici olaydan bir hafta ya da birkaç ay sonra ortaya çıkar. TSSB tanısı konulması için en az bir ay geçmelidir. Bu dönemde kişi de görülebilecek belirtilerden bazıları;

 

  • Yaşanan travmaya dair zihnine yoğun flashbacklerin gelmesi
  • Aşırı bir uyarılmışlık hali, uykusuzluk
  • Yoğun irkilme tepkisi
  • Bellekte bazı anları hatırlayamama, anları silinmiş gibi hissetme
  • Duygulanımda yoğun azalma, içe kapanma
  • Sürekli bir tedirginlik hissi
  • Yoğun güvensizlik, çaresizlik, suçluluk duyguları hissetme
  • Kaygılara bağlı görünen takıntılı davranışlar
  • Yaşam kalitesinde düşme
  • İlişkilerde yaşanan sıkıntılar

 

TRAVMAYLA PSİKOTERAPİ DE ÇALIŞMA

Travma yaşayan kişilerde en temelde güven duygusunda azalma olur. Kişi kendini güvende hissetmez, yoğun bir tedirginlik haliyle beraber aynı olayı tekrar tekrar yaşamaya yönelik korku duygusu hisseder, yoğun irkilmeler ve gece kabusları görülür. Travmaya dair suçluluk duyguları yoğun görülebilir. Psikoterapist kişinin öncelikle kendini güvende hissetmesine yönelik psikoterapi de çalışır. Psikoterapistin bu noktada danışanı ile o güven ilişkisini kurabilmesi önemlidir. Kişinin yaşadığı duyguları fark etmesi, bu duygularını dönüştürmeye yönelik, kişinin düşünce dünyasındaki çarpıtmaları, genelleyici düşünceleri fark ettirmeye ve dönüştürmeye yönelik çalışılır.

 

Travma da psikoterapi ne kadar sürer?

Danışan yaşamını işlevsel bir şekilde devam ettirebilme noktasına geldiğinde, travmanın yaşamındaki olumsuz etkileri azaldığında psikoterapi süreci tamamlanmış olur.

Travma Terapisinde hangi psikoterapi teknikleri kullanılır?

Psikolojik danışmanlık merkezimizde travma terapisinde emdr ve bilişsel davranışçı terapi teknikleri uygulanmaktadır.