Ana Sayfa » Zeka ve Gelişim Testleri » Wısc-r Zeka Testi

Wısc-r Zeka Testi

Wisc-r zeka testi Şişli Mecidiyeköyde bulunan psikolojik danışmanlık merkezimizde bu testin eğitimini almış uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır. 1949 yılında David Weschler tarafından geliştirilen bu testin Türkiye de 1974 yılında standardizasyonu yapılmıştır. David weschlerin kendi ismini verdiği bu testin açılımı weschler çocuklar için zeka ölçeğidir. Wisc-r zeka testi 6- 16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Testin ortalama süresi 1-2 saattir.

Wisc-r zeka testi her ne kadar bir zeka testi olarak görünse de sadece çocukların zeka düzeyini ölçmek için kullanılmaz. Çocuğun zeka düzeyi yanında öğrenme düzeyi, dikkat düzeyi, işitsel ve görsel dikkati, sözel ve performans becerileri hakkında bilgi veren bir testtir. Ayrıca çocuğun zihinsel olarak güçlü olan alanları, zayıf olan alanları hakkında bilgi verir, çocuğun desteklenmesi gereken alanları hakkında aileye ve uzmana yön gösterir.

Bu test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur. Her bölümde kendi içinde 6 alt testten oluşmaktadır.

SÖZEL BÖLÜM ALT TESTLERİ

GENEL BİLGİ : Çocuğun eğitim ve deneyim sonucu elde edilen bilgilerin korunması ve uzun süreli hafıza yeteneğini gösterir.

BENZERLİKLER: Çocuğun objeler arası ilişki kurma, benzerliklerden yola çıkarak genelleme yapabilme yeteneğini gösterir.

ARİTMETİK: Çocuğun dikkat yoğunluğu, sayı bilgisi, 4 işlem yapabilme, sözel problemi aritmetik işleme dönüştürebilme yeteneğini gösterir.

SÖZCÜK DAĞARCIĞI : Çocuğun uzun süreli hafıza ve anlam bilgisini gösterir.

YARGILAMA: Çocuğun toplumsal muhakeme yeteneğini gösterir.

SAYI DİZİSİ: Çocuğun spontan dikkat ve anlık işitsel hafıza yeteneğini gösterir

 

PERFORMANS ALT TESTLERİ

RESİM TAMAMLAMA: Çocuğun görsel algılama, ayrımlaştırabilme, dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme yeteneğini gösterir.

RESİM DÜZENLEME: Çocuğun görsel organizasyon, görsel koordinasyon, neden sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme yeteneğini gösterir.

KÜPLERLE DESEN: Çocuğun görsel organizasyon, el-göz koordinasyonu, iki boyutlu analiz üç boyutlu sentez yeteneğini gösterir.

PARÇA BİRLEŞTİRME: Çocuğun görsel organizasyon, el-göz koordinasyonu, parçalar arası ilişki kurma, parça bütün ilişkisini sezme ve senteze gitme yeteneğini gösterir.

ŞİFRE: Çocuğun dikkat yoğunluğu, öğrenme hızı, karmaşık hareketleri başarabilme yeteneğini gösterir.

LABİRENTLER: Çocuğun yön bulma ve problem çözme yeteneğini gösterir.

Şişli mecidiyeköydeki merkezimizde testi uygulayan uzman psikologumuz puanlama yöntemiyle, alt testler arasındaki ilişkiye bakarak testin raporlamasını yaparak aileleri bilgilendirir. Puanlama yapılırken çocuğun test sırasındaki davranışları, kaygı düzeyi, bunların çocuğun test performansına etkileri değerlendirilerek, alt testler arasındaki ilişkiye de bakılarak bir rapor hazırlanır. Özellikle öğrenme güçlüğü ve dikkat dağınıklığı ile ilgili bize bilgi veren wisc-r zeka testinde alt testlerden alınan puanlar, bu puanlar arasındaki puan farkları önemlidir. Test raporlamalarımızda sadece çocuğun zeka puanı değerlendirilmez, test sonuçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek aile bilgilendirilir, çocuğun eksik olduğu beceriler konusunda nasıl destekleneceği konusunda aileye rehberlik edilir.